Koszt uczestnictwa

XV ZJAZD PTChPRiE
15-17 października 2015

wpłata do
31/07/2015

od 01/08/2015
do 04/10/2015

od 05/10/2015
i na miejscu

Członkowie zwyczajni PTChPRiE*

1200 PLN

1500 PLN

1900 PLN

Członkowie kandydaci PTChPRiE*

700 PLN

800 PLN

1000 PLN

Członkowie seniorzy PTChPRiE*

bez opłat (konieczna rejestracja)

bez opłat (konieczna rejestracja)

bez opłat (konieczna rejestracja)

Członkowie honorowi PTChPRiE*

bez opłat (konieczna rejestracja)

bez opłat (konieczna rejestracja)

bez opłat (konieczna rejestracja)

Członkowie PTChJUiChSz-Tw, PTChO i PTLO*

1300 PLN

1600 PLN

2000 PLN

inni lekarze*

1500 PLN

1800 PLN

2300 PLN

studenci medycyny*
(wymagane przesłanie kopii
strony ze zdjeciem z indeksu)

700 PLN

800 PLN

1000 PLN

osoba towarzysząca**

300 PLN

400 PLN

500 PLN


Co obejmuje opłata?
* udział w obradach – programie naukowym (identyfikator, komplet materiałów konferencyjnych, dyplom potwierdzający uczestnictwo, posiłki podczas Zjazdu) oraz udział w spotkaniach towarzyskich w dniach 14, 15, 16 października 2015 r. (program socjalny)
** wyłącznie udział w spotkaniach towarzyskich w dniach 14, 15, 16 października 2015 r. (program socjalny), opłata nie zawiera udziału w obradach (programie naukowym)

W przypadku złożenie rezygnacji z uczestnictwa przed dniem 20 sierpnia 2015 r. Usługobiorca otrzyma zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o prowizję pobraną przez serwis PayU, określoną w umowie między Usługodawcą a PayU.
W przypadku złożenia rezygnacji po w/w dniu zwracana kwota zostanie dodatkowo pomniejszona o kwotę szkody poniesionej przez Usługodawcę.