Program naukowy

XV ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA
CHIRURGII PLASTYCZNEJ, REKONSTRUKCYJNEJ
I ESTETYCZNEJ

Czwartek, 15 października 2015 r.
09:00 - 09:20
Oficjalne rozpoczęcie obrad, powitanie Gości.
prof. dr hab. n. med. Jerzy Strużyna
Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej

Wręczenie tytułów Członka Honorowego PTChPRiE:
09:20 - 09:40
prof. Krzysztof Tadeusz DRZEWIECKI
wprowadzenie Maciej Kuczyński
09:40 - 10:00
prof. dr hab. n. med. Edward TOWPIK
wprowadzenie Jerzy Jankau

"Retired not Dead" - prof. dr hab. n. med. Edward Towpik
10:00 - 10:50
SESJA I: MIKROCHIRURGIA
Prowadzenie: Piotr Prowans, Anna Chrapusta
10:00 - 10:10
Rekonstrukcja tkanek miękkich kikuta podudzia za pomocą wolnego płata przednio-bocznego uda dla protezowania kończyny dolnej.
Szychta P., Stępniewski S., Czternastek M., Markowicz J., Świątkiewicz A., Rykała J., Witmanowski H.
Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy
Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N Barlickiego w Łodzi
Klinika Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi, Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
10:10 - 10:20
Ciężkie urazy skalpacyjne.
Wójcicki P., Wysocki M., Siewiera I., Zachara M., Drozdowski P., Knakiewicz M. - Klinika Chirurgii Plastycznej UM we Wrocławiu, Oddział Chirurgii Plastycznej SCM S.A. w Polanicy Zdroju
10:20 - 10:30
Doświadczenie własne w zaopatrywaniu pourazowych ubytków tkanek miękkich ręki za pomocą płata wyspowego na gałęzi grzbietowej tętnicy międzykostnej.
Antonov S., Mądry R., Strużyna J., Korzeniowski T., Żuchowska K., Budner M., Bugaj M., Kozicka M., Jaroń W., Budzyńska A. - Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej
10:30 - 10:40
Replantacje ręki i kończyny górnej - wskazania a przeciwwskazania.
Chrapusta A. - Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Replantacji Kończyn
z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej, Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
10:40 - 10:50
dyskusja
10:50 - 11:20
przerwa kawowa
11:20 - 13:30
SESJA II: GŁOWA I SZYJA
Prowadzenie: Piotr Wójcicki, Margareta Budner
11:20 - 12:00
KEYNOTE SPEECH: An Update On Primary Surgical Managemet of Cleft Lip and Palate.
prof. Reha S. Kisnisci (Turcja)
12:00 - 12:20
Microsurgical reconstruction of severe bilateral cleft lip and palate deformities: The last chance to achieve a smile.
prof. Eric Santamaria, M.D (Meksyk)
12:20 - 12:30
Zastosowanie przeszczepu powięzi skroniowej w plastyce / rekonstrukcji nosa.
Lembas L. - Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lubomir Lembas
12:30 - 12:40
Zastosowanie nawigacji śródoperacyjnej i modeli stereolitograficznych w leczeniu chirurgicznym zaawansowanych nowotworów regionu głowy i szyi.
Szram D., Krajewski R., Starościak S., Pietras M., Rysz M., Brożyna B. - Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie
12:40 - 12:50
Rekonstrukcja rozległych ubytków poresekcyjnych wargi dolnej płatem z przedramienia z zastosowaniem wyciągu Adamsa.
Rysz M., Starościak S., Gałązka A., Krajewski R. - Centrum Onkologii Instytut w Warszawie
12:50 - 13:00
Wyniki leczenia chorych z otworami resztkowymi podniebienia w materiale Kliniki i Oddziału Chirurgii Plastycznej w Polanicy-Zdroju w latach 2013-2015.
Łątkowski I., Wysocki M, Niewczas A., Wójcicki P. - Klinika Chirurgii Plastycznej UM we Wrocławiu, Oddział Chirurgii Plastycznej SCM S.A. w Polanicy Zdroju
13:00 - 13:10
Chirurgia platyczna w leczeniu pacjentek z zespołem Turnera.
Zieliński T., Antoszewski B. - Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
13:10 - 13:20
Leczenie wad rozszczepowych – pierwsze doświadczenia ośrodka.
Budner M., Strużyna J., Bugaj M., Mądry R., Jaroń W., Kozicka M., Piszczek J., Antonow S., Żuchowska K., Korzeniowski T. - Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, SPZOZ Łęczna
13:20 - 13:30
dyskusja
13:30 - 14:30
przerwa obiadowa
14:30 - 16:30
SESJA III: CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA
Prowadzenie: Stanisław Starościak, Maciej Jagielak
14:30 - 15:10
KEYNOTE SPEECH: Refinements and New Indications of Fibula Free Flap for Mandibular Reconstruction.
prof. Eric Santamaria, M.D (Meksyk)
15:10 - 15:30
Technical, functional and aesthetic evolution after 25 consecutive years of jaws reconstruction with fibula flap.
prof. Giorgio de Santis (Włochy)
15:30 - 15:50
Kompleksowe leczenie Zespołu Goldenhara - doświadczenia własne.
Jagielak M. (1), Szczyt M. (2), Kuczyński M. (3), Jagielak A. (1)
1 Kinika Ortognatyka Dr Jagielak
2 Klinika Chirurgii Plastycznej Dr. Marka Szczyta
3 Ośrodek Chirurgii Plastycznej Dr. Macieja Kuczyńskiego
15:50 - 16:10
Aspekty estetyczne chirurgii szczękowo-twarzowej. Możliwości i obowiązki chirurga.
Karaś M. - Al Qassimi Hospital & University of Sharjah, United Arab Emirates
16:10 - 16:30
dyskusja
16:30 - 17:30
WARSZTATY SPONSORA – BAXTER
prowadzenie: prof. Giorgio de Santis
Piątek, 16 października 2015 r.
09:00 - 10:30
SESJA IV: CHIRURGIA ESTETYCZNA
Prowadzenie: Maciej Kuczyński, Marek Szczyt
09:00 - 09:30
KEYNOTE SPEECH: Esthetic consideration of facial skeleton modification.
Assoc. Prof. Rene Foltan, MD, DMD, PhD., FEBOMFS (Czechy)
09:30 - 09:40
Medycyna regeneracyjna. Komórki macierzyste. Transfer tk. tłuszczowej (FT) i osocze bogatopłytkowe (PRP) - zast. w małoinwazyjnym odmładzaniu twarzy.
Bieńkowski W. - Centrum Medyczne Bieńkowski
09:40 - 09:50
Odmładzanie górnej części twarzy - endoskopowy lifting czoła, brwi i skroni.
Bieńkowski W. - Centrum Medyczne Bieńkowski
09:50 - 10:00
Rynoplastyka metodą otwartą vs zamkniętą - 10 lat doświadczeń w chirurgii nosa w oparciu o materiał Kliniki Chirurgii Plastycznej Dr. Marka Szczyta.
Charytonowicz M., Szczyt M., Potocki K. - Klinika Chirurgii Plastycznej Dr Szczyt
10:00 - 10:10
Korekcja nosa metodą otwartą – doświadczenia własne.
Szczyt M. - Dr Szczyt Klinika Chirurgii Plastycznej
10:10 - 10:20
Porównanie wyników korekty chirurgicznej nosa z wynikami uzyskiwanymi kwasem hialuronowym.
Lembas L. - Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lubomir Lembas
10:20 - 10:30
dyskusja
10:30 - 11:00
przerwa kawowa
11:00 - 12:50
SESJA V: CHIRURGIA PIERSI
Prowadzenie: Jerzy Jankau, Maciej Kuczyński, Lubomir Lembas
11:00 - 11:10
Retrospektywna, długoterminowa ocena wyników korekty piersi implantami silikonowymi w grupie pacjentek po wcześniejszej korekcie piersi Macrolane.
Lembas L. - Specjalistyczna Praktyka Lekarska, Lubomir Lembas
11:10 - 11:20
Zastosowanie techniki Multiplane w zabiegach powiększania piersi – doświadczenia własne.
Kolasiński J. - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jerzy Kolasiński
11:20 - 11:30
Jednoczasowe podniesienie piersi z przeszczepem autogennej tkanki tłuszczowej.
Jachna-Grzesiak M. - Klinika Dr Grzesiak
11:30 - 11:40
Jednostronny niedorozwój piersi jako wskazanie do przeszczepu autologicznej tkanki tłuszczowej - doświadczenia własne.
Krześniak N., Noszczyk B. - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
11:40 - 11:50
Introduction and development of oncoplastic and reconstructive surgery in breast cancer treatment.
Zhygulin A.V., Palitsa V.Y., Dmytrenko O.A., Bondarenko V.V., Vinnytska D.K., Bernstein Z.
- LISOD Israeli Cancer Care Hospital, Kyiv, Ukraine
11:50 - 12:00
Blaski i cienie odroczonej rekonstrukcji piersi.
Śliwiński A. - AMC Art Medical Center
12:00 - 12:10
Ocena zastosowania Reguły Malluci'ego u kobiet po 50. roku życia.
Graczyk M., Jankau J. - Klinika Chirurgii Plastycznej, Gdański Uniwersytet Medyczny
12:10 - 12:20
Zastosowanie mięśnia najszerszego grzbietu w chirurgii rekonstrukcyjnej.
Chrapusta A. - Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Replantacji Kończyn
z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej, Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
12:20 - 12:30
Anaplastyczny chłoniak wielkokomórkowy (ALCL) skojarzony z implantami silikonowymi piersi.
Charytonowicz M., Miszczyk J. - Klinika Chirurgii Plastycznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Orłowskiego w Warszawie
12:30 - 12:40
Przeszczepy autogennej tkanki tłuszczowej do piersi – fakty i mity.
Charytonowicz D., Noszczyk B. - Klinika Chirurgii Plastycznej CMKP, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Orłowskiego w Warszawie
12:40 - 12:50
dyskusja
12:50 - 13:50
przerwa obiadowa
13:50 - 15:50
SESJA VI: VARIA
Prowadzenie: Henryk Witmanowski, Dariusz Wyrzykowski
13:50 - 14:00
The local perforator flaps for plastic closure of extensive military wounds.
Badiul P., Sliesarenko S., Sliesarenko K. - Burn and Plastic Surgery Centre, Dnipropetrovsk, Ukraine
14:00 - 14:10
Powikłania w ginekologii plastycznej.
Kuźlik R. - Klinika Chirurgii Plastycznej Dr Szczyt
14:10 - 14:20
Porównanie metod operacyjnych redukcyjnych - labiominoroplastyka.
Kuźlik R. - Klinika Chirurgii Plastycznej Dr Szczyt
14:20 - 14:30
Odyseja Chirurgii Plastycznej – Połączenie Natury I Technologii – Jak Daleko Doszliśmy W Ciągu Ostatnich 25 Lat I Co Przyniesie Przyszłość?
Paul M., Pawlicki M., Duda-Barcik Ł., Kamali P., Maaike Van Paridon, Brahmer G., Lee B., Lin S.
- Oddział Chirurgii Plastycznej, Szpital im. T Marciniaka, Wrocław; Division of Plastic and Reconstructive Surgery Department of Surgery Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, MA, USA
14:30 - 14:40
Doświadczenie w zastosowaniu wysokoenergetycznej laseroterapii u dzieci.
Chrzanowska B., Wyrzykowski D., Czauderna P. - Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci
i Młodzieży GUMed, Klinika Chirurgii Plastycznej GUMed
14:40 - 14:50
Wrodzone malformacje tętniczo-żylne jako wyzwanie dla chirurga plastycznego.
Wyrzykowski D. (1), Chrzanowska B. (2), Czauderna P. (3) - Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUM (1,2,3); Klinika Chirurgii Plastycznej GUM (2)
14:50 - 15:00
Czy terapia Propranololem wyeliminowała rolę chirurgii w leczeniu naczyniaków wczesnodziecięcych u dzieci? Ponad 6 lat doświadczenia.
Wyrzykowski D. (1), Chrzanowska B. (2), Chojnicki M. (3), Czauderna P. (4) - Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (1,2,4); Klinika Chirurgii Plastycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (2); Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej im. WOŚP Szpitala COPERNICUS w Gdańsku (3)
15:00 - 15:10
Przydatność śródoperacyjnego badania EMG w ocenie zespoleń nerwów.
Prowans P., Łokaj M., Czapla N., Bargiel P. - Klinika Chirurgii Plastycznej, Endokrynologicznej
i Ogólnej SPSK1, PUM
15:10 - 15:20
Tkanka tłuszczowa jako bogate źródło komórek macierzystych do badań naukowych i aplikacji klinicznych.
Pikuła M. (1), Cichorek M. (2), Schumacher A. (2), Zieliński M. (1), Langa P. (1), Kondej K. (3), Zieliński J. (4), Trzonkowski P. (1)
1 Gdański Uniwersytet Medyczny, Zakład Immunologii Klinicznej i Transplantologii
2 Gdański Uniwersytet Medyczny, Zakład Embriologii
3 Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Chirurgii Plastycznej
4 Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej
15:20 - 15:30
Najnowsze koncepcje uwiarygodnienia pozwów przeciwko chirurgom plastykom.
Witkowski W. - Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
15:30 - 15:40
Szczególna staranność wymagana w zabiegach chirurgii estetycznej w stadium przedoperacyjnym - problematyka zgody objaśnionej.
Grudziński M. /radca prawny/ (2), Grudziński J. (1), Grobelny I. (1), Renkielska A. (1)
- 1 Klinika Chirurgii Plastycznej GUMed; 2 Kancelaria Radcowska w Gdańsku
15:40 - 15:50
dyskusja
15:50 - 16:20
przerwa kawowa
16:20 - 18:00
SESJA VII: BARIATRIA
Prowadzenie: Andrzej Krajewski, Alicja Renkielska
16:20 - 16:40
Our experience with Drainless abdominoplasty.
Jeremy William Pyle, M.D. (USA)
16:40 - 17:00
Innowacyjna Liposukcja: Moje doświadczenia przez lata...
dr Kaspars Feldmanis
17:00 - 17:10
Wstępne doniesienie o zastosowaniu kleju tkankowego w operacjach podniesienia policzków oraz plastyki brzucha.
Szczyt M. - Dr Szczyt Klinika Chirurgii Plastycznej
17:10 - 17:20
Rekonstrukcja ściany jamy brzusznej zmodyfikowaną techniką Rives - Flament.
Zdzitowiecki J., Orzelski J. - Szpital Centrum Zdrowia Swissmed
17:20 - 17:30
Analiza wczesnych wyników chirurgicznego leczenia zniekształceń powłok ciała powstałych w wyniku dużej utraty jego masy.
Kondej K., Renkielska A., Jankau J., Grobelny I., Grudziński J. - Klinika Chirurgii Plastycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
17:30 - 17:40
Operacje plastyczne u chorych po leczeniu bariatrycznym.
Mądry R., Strużyna J., Korzeniowski T., Antonov S., Żuchowska K., Bugaj M., Budner M., Budzyńska A., Jaroń W. - Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
w Łęcznej
17:40 - 17:50
Liposukcja to więcej niż odessanie tłuszczu. Przedstawienie własnych doświadczeń w liposukcji na przestrzeni 20 lat.
Ibrahim S. - Mandala Beauty Clinic
17:50 - 18:00
dyskusja
18:00 - 19:30
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII PLASTYCZNEJ, REKONSTRUKCYJNEJ I ESTETYCZNEJ
Sobota, 17 października 2015 r.
09:30 - 11:20
SESJA VIII: CHIRURGIA ONKOLOGICZNA
Prowadzenie: Dawid Murawa, Jan Rykała
09:30 - 09:50
IMPROVING SURVIVAL OF THE FAT GRAFT. Fat transplantation enriched with the patients own extra corporally expanded stem cells. How far we have come.
prof. Krzysztof Tadeusz Drzewiecki (Dania)
09:50 - 10:10
Breast Reconstruction in patients with radiotherapy related complications.
prof. Eric Santamaria, M.D (Meksyk)
10:10 - 10:20
Lipotransfer wzbogacony komórkami ADSC w operacjach rekonstrukcyjnych u pacjentek po leczeniu raka piersi.
Mazur S., Pojda Z., Piechocki J., Nowecki Z., Machaj E., Kurzyk A., Wysocki J., Borkowska M., Śmietanka U., Towpik E.
10:20 - 10:30
Rekonstrukcja piersi u chorych kwalifikowanych do radioterapii.
Budner Marek
10:30 - 10:40
Mastektomie podskórne - możliwości i ograniczenia w leczeniu raka piersi.
Bocian Artur
10:40 - 10:50
Leczenie oszczędzające w raku gruczołu piersiowego – rozszerzone wskazania!
Murawa Dawid
10:50 - 11:00
Profilaktyczna Mastektomia – wskazania onkologiczne.
Nowecki Zbigniew
11:00 - 11:10
Anatomiczne podstawy jednoczasowych rekonstrukcji piersi z zastosowaniem implantów.
Cieśla S. - Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, Oddział Chirurgii Ogólnej
11:10 - 11:20
dyskusja
11:20 - 11:50
przerwa kawowa
11:50 - 13:40
SESJA IX: PRZYPADKI KLINICZNE
Prowadzenie: Marek Paul, Michał Charytonowicz
11:50 - 12:00
Analiza powtórnych zabiegów po operacji implantacji endoprotez w okresie 22 lat działalności Kliniki.
Bieńkowski W. - Centrum Medyczne Bieńkowski - Prywatna Klinka Chirurgii Plastycznej
12:00 - 12:10
Leczenie chirurgiczne mikrocji w oparciu o materiał Oddziału i Kliniki Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju w latach 2013-2015.
Zachara M, Siewiera I, Wysocki M, Knakiewicz M, Drozdowski P, Wójcicki P. - Klinika Chirurgii Plastycznej UM we Wrocławiu, Oddział Chirurgii Plastycznej SCM S.A. w Polanicy Zdroju
12:10 - 12:20
Uraz wielonarządowy u 20 miesięcznej dziewczynki – opis przypadku.
Budner M., Strużyna J., Nachulewicz P., Eberhardt M., Mądry R., Piszczek J. - Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, SPZOZ Łęczna; Klinika Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
12:20 - 12:30
Szyjno-mosznowa postać choroby Madelunga, prezentacja przypadku i optymalnej metody leczenia mosznowej postaci choroby.
Banasiak Ł., Kierzynka G., Markowicz J., Czternastek M., Kolasiński J., Świątkiewicz A., Witmanowski H. - Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej w Bydgoszczy
12:30 - 12:40
Możliwości wykorzystania tkanki tłuszczowej w leczeniu ran przewlekłych przegląd piśmiennictwa i omówienie przypadku.
Krześniak N., Noszczyk B. - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
12:40 - 12:50
Wpływ leczenia pochodnymi hydroksymocznika na występowanie mnogich wieloogniskowych nowotworów skóry. Doniesienie medyczne.
Banasiak Ł., Kierzynka G., Markowicz J., Czternastek M., Kolasiński J., Świątkiewicz A., Witmanowski H. - Klinika Chirugii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy
12:50 - 13:00
Zamknięta rynoplastyka z użyciem Spreader Graftu - 30 następujących przypadków.
Paul M., Pawlicki M., Kamali P., Shah J., Koolen P., Ibrahim A., Medin C., Lee B., Lin S. - Oddział Chirurgi Plastycznej, Wrocław; Division of Plastic Surgery, Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical Center, Boston, MA, USA; Division of Plastic and Reconstructive Surgery, Louisiana State University Health Sciences Center, New Orleans, LA, USA
13:00 - 13:10
Powikłania zakrzepowo - zatorowe w praktyce chirurga plastycznego.
Charytonowicz D., Nowak M. - Klinika Chirurgii Plastycznej CMKP w Warszawie
13:10 - 13:20
Leczenie dzieci chorych na Epideromolysis bullosa jako wyzwanie dla chirurga plastyka.
Jutkiewicz-Sypniewska J., Noszczyk B. - Oddział Chirurgii Dziecięcej, Szpital Dziecięcy im. J.Bogdanowicza, Warszawa; Klinika Chirurgii Plastycznej Centrum Medycznego Kształcenia, Warszawa
13:20 - 13:30
Wykorzystanie przeszczepu autogennej tkanki tłuszczowej we wtórnym zespole kanału nadgarstka.
Krześniak N., Noszczyk B. - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
13:30 - 13:40
dyskusja
13:40 - 15:00
przerwa obiadowa
15:00 - 16:00
SESJA X: OPARZENIA
Prowadzenie: Ryszard Mądry, Andrzej Krajewski
15:00 - 15:10
Leczenie ciężkich oparzeń u pacjentów z wrodzoną koagulopatią na przykładzie hemofilii, a problem braku międzynarodowych standardów terapeutycznych.
Boliglowa D., Pierson T., Seung-Min Ryu, Menke H. - Klinika Chirurgii Plastycznej, Centrum Leczenia Oparzeń, Sana Klinikum Offenbach am Main
15:10 - 15:20
Wykorzystanie metod neuropsychologii klinicznej w leczeniu następstw ciężkich oparzeń wysokonapięciowych.
Chrapusta A. (1), Pąchalska M. (2,3)
1 Małopolskie Centrum Oparzeniowo – Plastyczne, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej, Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie
2 Akademia Andrzeja Frycza Modrzewskiego Kraków
3 Center for Cognition and Communication, New York, USA
15:20 - 15:30
Oparzenia wysokonapięciowe głowy i kończyn górnych – trudności i rozwiązania.
Chrapusta A. (1), Mądry R. (2), Strużyna J. (2)
1 Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej, Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
2 Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej
15:30 - 15:40
Leczenie oparzeń u dzieci w WCLO.
Budner M., Strużyna J., Bugaj M., Kozicka M., Mądry R., Antonow S., Korzeniowski T., Żuchowska K., Jaroń W., Piszczek J. - WCLO SPZOZ w Łęcznej
15:40 - 15:50
Enzymatyczne oczyszczanie ran oparzeniowych przy użyciu koncentratu enzymów proteolitycznych z bromelainą (uzyskiwanych z łodygi ananasa).
Korzeniowski T., Strużyna J., Mądry R., Bugaj M., Antonov S., Żuchowska K., Budner M., Piszczek J. - Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej
15:50 - 16:00
dyskusja
16:00 - 17:30
WARSZTATY SPONSORA (z degustacją win i konkursem) - PRAISTON
Innowacyjna Liposukcja - Nutacyjne Infradźwiękowe Rzeźbienie Tkanki Tłuszczowej
- N.I.L. LIPOMATIC
prowadzenie: Steve Rensonnet

Tłumaczenie symultaniczne angielsko-polskie i polsko-angielskie.
Organizator zastrzega możliwość wprowadzania zmian w programie.