Sesja plakatowa

Wszystkie prace zakwalifikowane do prezentacji w formie plakatów będą eksponowane w formie elektronicznej na kilku ustawionych pionowo monitorach (50 cali) pracujących w rozdzielczości VHD (rozdzielczość 1080×1920). Plakaty będą wyświetlane na monitorach cyklicznie.

Zasady przygotowania plakatów:

  • format pliku JPG lub PDF,
  • plakat powinien składać się z JEDNEJ strony,
  • minimalna czcionka w rozmiarze 8 (dla rozdzielczości 1080/1920),
  • pionowa forma w proporcjach 9:16,
  • zalecana rozdzielczość 1080/1920. W przypadku większych rozdzielczości obraz zostanie przeskalowany do wielkości ekranu czyli 1080/1920,
  • nazwa pliku powinna jednoznacznie wskazywać autora i tytuł pracy,
  • wielkość pliku z plakatem elektronicznym nie może przekraczać 10 MB.

Ci z Państwa, którzy mają już wydrukowane plakaty w formacie A0 (o wymiarach 841 x 1189 mm, pion) proszeni są o kontakt w celu zapewnienia miejsca do ekspozycji plakatu. Organizatorzy nie będą akceptowali zlepek ani plakatów składanych.


Surowiecka-Pastewka A., Witkowski W., Kawecki M.
Analiza czynników wpływajacych na przeżycie ciężko oparzonych.

Kuźlik R.
Analiza przypadków pacjentek poddanych zabiegom ginekologii plastycznej.

Witkowski W., Surowiecka-Pastewka A., Biesaga M., Gierczak T.
Badanie doświadczalne skuteczności działania dostępnych środków dekontaminujących w oparzeniach chemicznych środkami parzącymi na syntetycznym związku.

Małek K., Chrapusta A., Małek R., Tuleja T., Mądry R.
Chirurgia rekonstrukcyjna nosa w stanach onkologicznych i pourazowych.

Drozdowski P., Zachara M., Wójcicka K., Łątkowski I., Wójcicki P.,
Chirurgiczne leczenie pacjentów z zespołem Bindera w Klinice i Oddziale Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju.

Jundziłł A., Klimczak A., Buchholz Ł., Futoma K., Patrzałek D., Siemionow M.
Efektywność użycia epineuralnej osłonki nerwowej w zapobieganiu tworzenia nerwiaka po urazach nerwów obwodowych badanie na modelu zwierzęcym.

Boliglowa D., Groeger A., Menke H.
Leczenie i rekonstrukcja penisa w przypadku zainfekowanych „paraffinoma”.

Kierzynka G., Banasiak Ł., Czternastek M., Kolasiński J., Markowicz J., Świątkiewicz A., Witmanowski H.
Leczenie mnogich ran i rozległych ubytków po pogryzieniu przez zwierzęta.

Szwedo J.
Możliwości kinezyterapii po operacjach estetycznych piersi.

Rusin-Wieniewska B., Lorenc-Podgórska K., Tomczyk A., Łucki Z.
Ocena wynikow  leczenia operacyjnego nowotworów skóry w materiale oddziału chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej  WSS – Centrum Urazowego w Sosnowcu.

Iljin A., Lewandowicz E, Antoszewski B.
Odległe wyniki rekonstrukcji ubytków nosa płatem indyjskim.

Kierzynka G., Mańkowski B.
Przygotowanie podłoża pod wolny przeszczep skóry (wps) pośredniej grubości w przypadku zaopatrywania rozległego ubytku skóry owłosionej głowy.

Szczyt M.
Rekonstrukcja małżowiny usznej 2-etapową metodą Nagaty doświadczenia własne.

Rusin-Wieniewska B., Tomczyk A., Lorenc-Podgórska K., Łucki Z.
Ropowica powłok jamy brzusznej i krocza.

Brodowski R., Lewandowski B., Wojnar J., Frańczak J.
Sposoby rekonstrucji powiek w materiale Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Rzeszowie.

Brodowski R., Lewandowski B., Wojnar J., Frańczak J.
Sposoby rekonstrucji warg w materiale Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Rzeszowie.

Prowans P., Bargiel P., Czapla N., Łokaj M., Śliwiński A.
Wykorzystanie termografii w ZKN doniesienie wstępne.

Kasielska-Trojan A., Antoszewski B.
Wpływ operacyjnego leczenia ginekomastii na jakość życia mężczyzn z przerostem gruczołów piersiowych.

Witkowski W., Surowiecka-Pastewka A., Sujka W., Matras-Michalska J., Bielarska A., Stępniak M.
Wyniki badania klinicznego dotyczące wyrobu medycznego wprowadzonego do obrotu (PMCF) „TROMBOGUARD” Opatrunek hemostatyczny do udzielania pierwszej pomocy.

Ulatowski Ł., Kaniewska A., Bochen Z., Eberhardt M.
Zastosowanie wolnego płata przednio-bocznego uda do zaopatrzenia  przewlekłej  rany 1/3 dalszej podudzia przypadek kliniczny.

Lorenc-Podgórska K., Rusin-Wieniewska B., Tomczyk A., Łucki Z.
Zastosowanie wolnych przeszczepów skóry pełnej grubości pobranych z okolicy przedusznej do zamknięcia ubytków skóry w obrębie twarzy.